مجید هدایتی

                          

 

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
عجب

ژس واسه دریافت درجه استادی بود که اینهمه سنگ استاد خروش رو به سینه میزدی خوب بود کمی هم از استاد طلوعی می گفتی فکر نکنم کمتراز خروش به گردنت حق داشته باشه شخصیت تو و امثال تو از همون اول راه معلوم بود آدم های معلوم الحال جاه طلب امیر خانی و دارودستش با اون همه اقتدار آخرش به دست ادم هائی مثل شماها خرد شدن ببین سر شما ها چی بیاد