آثارخوشنویسی و مقالات مجید هدایتی

مجید هدایتی شاگرد حضرت استاد کیخسرو خروش و مسئول انجمن خوشنویسان ایران شعبه پاکدشت

( سیر و تطور هنر خوشنویسی در مکتب اصفهان) مقاله برگزیده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران مجید هدایتی مهرماه 1385

شیوه خاصی که خطی که در ایران تکامل یافت خط نستعلیق است . صفحه ای از خط زیبا نستعلیق دارای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست